עיצוב פנים לבתים

גישת העיצוב שלי מושפעת בעיקר מרוח התקופה בה הלקוח שלי נמצא. החלל בו מתבצע העיצוב משמש, להשקפתי, בעיקר כרחם. החלק החשוב ביותר בעיצוב חללים בבתים פרטיים הינו האותנטיות שאינה ניתנת להעתקה, ומכך קונספט העיצוב צריך להישאב מהלך הרוח של המתגורר בחלל. לפעמים ניתן לטעות ולחשוב שהעיצוב הוא רק יופי ופרקטיקה אך אין כך הדבר.